Přehled GDPR žádostí

Dovolujeme si vás upozornit, že žádosti k ochraně Vašich práv vyřizujeme obecně bezplatně. Avšak máme právo požadovat přiměřený poplatek za vaši žádost nebo ji odmítnout, pokud je váš požadavek zjevně nedůvodný nebo nepřiměřený, zejména protože se opakuje. V případě potřeby vás můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací, např. k potvrzení vaší totožnosti. Svá práva můžete uplatnit např. prostřednictvím webového portálu a vyjmenovaných formulářů, nebo v místech provozoven skupiny firem Marius Pedersen Group, nebo nám můžete zaslat příslušnou žádost dopisem, na kterém bude váš podpis úředně nebo jiným vhodným způsobem ověřen.